Derome som arbetsgivare

Vi vill kunna erbjuda en trygg anställning och ett arbetsklimat att trivas i. Som anställd på Derome får man dessutom vara en del av ett företag med stor drivkraft och fokus på tillväxt. För den som vill finns goda utvecklingsmöjligheter.

Ett av Deromegruppens kärnvärden är långsiktighet. Vi vill ha en varaktig relation med våra anställda och vårt mål är att upplevas som en attraktiv, schysst och seriös arbetsgivare. Derome är familjeägt och en stabil arbetsgivare med god ekonomi. Huvudkontoret ligger i halländska Derome. Resten av verksamheten är utspridd på olika orter i södra Sverige men trots ett geografiskt avstånd mellan anläggningarna är beslutsvägarna korta. Kulturen är prestigelös, jordnära och präglas av en öppenhet där alla har en röst.

En medarbetare som mår bra presterar bättre

Att våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att de skall trivas, känna sig engagerade och vilja prestera. Derome har en väl fungerande företagshälsovård och investerar kontinuerligt i arbetsmiljöförbättrande insatser för medarbetarnas hälsa och trygghet. Motion och god hälsa har ofta ett samband. Engagemanget hos medarbetarna är avgörande i detta arbete och vi uppmuntrar initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Vi ska vara rätt för varandra

När vi rekryterar gör vi det med utgångspunkten att "vi skall vara rätt för varandra". Vi erbjuder möjligheten att arbeta i en verksamhet med stark tillväxt och där vi tillsammans bidra till en hållbar framtid när vi vidareförädlar produkter från skogen till trävaror, biobränsle, byggmaterial, byggkomponenter och hus för ett klimatsmart boende och en hållbar samhällsutveckling.

Vår företagskultur beskriver vi som "Deromeandan", där drivkraft, enkelhet, långsiktighet och miljömedvetenhet beskriver hur vi är, gör affärer och driver verksamheten framåt.

Knapp_alla_lediga jobb.jpg

Följ oss på sociala medier

Facebook_gron.jpg Instagram_gron.jpg LinkedIn_gron.jpg

Persona_sagen_400x250.jpg

Personal_400x250.jpg

Persona_bradgard_400x250.jpg