Deromeakademin - utvecklas med oss

Inom Deromegruppen vet vi att företagets resultat är summan av alla individers prestationer. Vi vet också att människor mår bra av att prestera och att var och en vill göra sitt bästa. För detta krävs att var och en av oss har rätt förutsättningar att prestera inom ramen för vår uppgift. Koncernen är en utbildningsintensiv organisation och genom Deromeakademin hittar vi den utbildning som passar dina behov som medarbetare bäst.

Eftersom vår verksamhet har en kraftig tillväxt finns det ett stort och ökande kompetensförsörjningsbehov. Utbildningsområdena sträcker sig över ett brett spektrum eftersom verksamhetsgrenarna inom gruppen har skilda behov.

För att säkerställa vårt utökade behov av utbildning har vi etablerat Deromeakademin. Vår målsättning är att erbjuda ett heltäckande kursutbud med allt från enstaka kurser till hela program. Utbildningarna genomförs i första hand av interna resurser, i övriga fall hyr vi in utbildare/tränare och i vissa fall köper vi in hela utbildningspaket. Alla kurser planeras i samråd med närmaste chef.

Några ord från Deromes akademisamordnare

Deromeakademin startades 2017, men utbildningar har självklart skett i alla våra bolag redan innan. Syftet med Deromeakademin är att effektivt och fortlöpande kunna samordna utbildningarna för att främja kompetensutvecklingen inom Derome. Det ska finnas utbildningar och kurser för att alla ska känna att de kan växa, stort eller smått, och vi ska göra det tillsammans! 

Min roll som akademisamordnare

Sedan 2010 har jag arbetat med både lön och ekonomi inom Deromegruppen och i och med min nya roll som samordnare för Deromeakademin är jag ett exempel på hur Derome låter sin personal växa och hitta nya vägar. Jag är stolt över att nu vara med och utveckla och förbättra de möjligheterna ytterligare. Min roll som samordnare innebär att jag ser till att akademin blir den hjälp och servicefunktion inom utbildning och utveckling som Deromegruppen behöver.

Målsättningar och möjligheter

Målsättningen är att vi ska köra så många utbildningar som möjligt internt genom att sprida de kunskaper vi redan har inom koncernen. Annan kunskap kommer vi behöva hämta utifrån och i dessa fall gäller det att hitta rätt aktör och upplägg. Vi har även som mål att utvecklingsplanera mera. Det innebär att alla medarbetare ska kunna få en plan på hur den närmsta tiden kan komma att se ut ur ett utvecklingsperspektiv, både utifrån de egna förutsättningarna och den egna viljan.

Kursutbudet

Vi har ett kursutbud som utgör grunden för akademin, men med våra kreativa och utvecklingsvilliga medarbetare är vår inställning att utbudet ständigt ska utvecklas och förbättras. Vi tror det finns fler vägar och utbildningar som behövs för att vi ska få rätt kompetenser inom koncernen. Vill du diskutera utbildning eller andra frågor gällande den egna utvecklingen, tveka inte att kontakta mig eller Peter Larsson. Akademin är ditt bollplank för alla frågor rörande utbildning och utveckling av koncernens viktigaste resurs, medarbetarna!

//Therese Åkesson

Therese Åkesson | Akademisamordnare
0340-66 64 56 | therese.akesson@derome.se

Peter Larsson | Personalutvecklingschef
0340-66 64 17 | peter.larsson@derome.se

Derome Akademin Logo_400x250.jpg

Deromeakademin_Therese_400x250.jpg

Therese Åkesson samordnar koncernens utbildningar.

Ett axplock av kursutbudet

 • Ledarskapsprogram
 • Kommunikationsstilar
 • Gruppkommunikation
 • Personlig utveckling
 • Personlig effektivitet
 • Entreprenadjuridik
 • Projektledning i praktiken 
 • Säljträning
 • Professionell kundvård
 • Säljhinderanalys med coaching
 • Auktoriserad Trähussäljare
 • Affärsmannaskap för säljare
 • Företagsekonomi
 • DDS-CAD Konstruktion
 • Träutbildning
 • Konstruktionsprogram Takstolar 
 • Grundläggande Statik Småhus
 • Takstolsbyggare - Grundutbildning
 • LEAN utbildning (program)
 • Grundäggande Logistikutbildning
 • Truckförarutbildning
 • Kranutbildning