Våra värderingar

Deromes kultur bygger, mycket förenklat, på ägarfamiljens inställning till hur vi ska göra affärer och arbeta för att få göra affärer igen. Enkelhet värderas högt och kommunikationen ska vara rak. Vi investerar mycket för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt och för att ligga i framkant, samtidigt som en sund sparsamhet genomsyrar kulturen.

Genom fyra kärnvärden beskrivs Deromeandan:
• Drivkraft
• Enkelhet
• Miljömedvetenhet
• Långsiktighet

Genom kärnvärdena signalerar vi till omvärlden vad Derome står för. Oavsett var i organisationen våra medarbetare befinner sig förväntas de agera utifrån Deromeandan.

Deromeandan.jpg