Kompetensutveckling

En lärande organisation, som för medarbetare och företaget framåt

I en organisation med medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och intressen är det viktigt att kontinuerligt utveckla kompetenser och därmed också företagets utveckling. Vi arbetar med individuella mål och planer för utbildningsinsatser eller andra kompetenshöjande åtgärder som krävs för att nå både individuella och verksamhetsspecifika mål.

Utbildningsprogram

Inom Deromegruppen finns ett centralt utbildningsprogram med ett stort utbud av kurser som riktar sig till olika yrkesgrupper och funktioner inom företaget. Alla ledare i organisationen deltar i ett ledarutvecklingsprogram som innehåller flera olika steg beroende på ledarroll och ansvar.

Ny i organisationen

Som nyanställd inom någon av Deromegruppens verksamheter genomgår du ett introduktionsprogram, för att få en bra start i den nya anställningen. Här får du möjlighet att lära känna företaget, kollegorna och arbetsuppgifterna.