Hållbara hem och samhällen är vår bästa gren

Med trä som förstahandsval driver vi bostadsprojekt och utvecklar bostadsområden. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Vi älskar trä. Och vi är stolta över att våra trähus bidrar till ett samhälle som värnar om vår gemensamma framtid. Tillsammans skapar vi lösningar som möter dina behov idag. Och som håller för framtiden.

Varför välja trä?

Att välja ett hus i trä framför andra byggmaterial är bra för vårt klimat. Trä är klimatsmart, koldioxidneutralt och förnybart. Det är också vackert att se på och ger ditt hem en varm och ombonad känsla. Ett hem du vill bo länge i.

foretag20180918_deromegruppen_69.jpg

Vi maxar miljön

Det ska vara enkelt att bo klimatsmart. Våra hus har en hög prestanda på klimatskalet - väggar, golv, tak och fönster - och uppfyller morgondagens energikrav redan idag. Det ger dig en hög boendestandard och låg energiförbrukning.

Energieffektivitet som standard

Med ett välisolerat och tätt klimatskal hålls värmen inne och fukten stängs ute. Energieffektiva värmesystem och resurssnåla byggtekniker är också standard hos oss. Vi är glada att vi kan hjälpa dig att göra en långsiktig investering i ditt boende, där du står väl förberedd för framtida alternativa energikällor. Resultatet? - Snällt mot både miljön och din plånbok.

Så bygger vi hållbart

Visste du detta om trä?

  • Trä är hållbart 

  • Trä är en förnybar råvara

  • Trä är ljuddämpande och ger tysta, ombonade hus

  • Att bygga bostäder i trä är flexibelt och kostnadseffektivt

  • Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp. När skogen växer lagrar den koldioxid. Så att skörda skogen, använda virket och återplantera nya träd är bra för klimatet.