Sälj din mark utan krångel

Vi är ständigt på jakt efter mark och byggklara tomter att skapa nya hem på. Vi söker allt från råmark till redan detaljplanerad eller byggklar mark. Med utgångspunkt från Varberg är Carl-Johan Billing på Derome ständigt på resande fot för att träffa markägare som vill sälja tomter och bidra till att nya bostäder byggs.

Att vara tomtinköpare är ett socialt skrå där Carl-Johans 30-åriga erfarenhet kommer väl till hands för att hitta en lösning som passar alla parter.
-  Det bästa med mitt jobb är att ingen tomt eller tomtägare är den andra lik. Det ställer krav på att hitta unika lösningar och det tycker jag är något som kännetecknar Derome. Viljan till att hitta en flexibel och enkel lösning.

Schyssta affärer i mer än 70 år 

Markinköpen som Carl-Johan och hans kollegor genomför fördelas mellan företagets olika varumärken med villatomter till A-hus och Varbergshus och större bostadsprojekt till Derome Bostad.
 - Fördelen med att sälja mark till Derome är vår långa erfarenhet med kunskap inom hela processen från skogsskötsel till färdig detaljplan. Det ska vara enkelt att jobba med oss, vi står för vad vi säger och tar snabba beslut.

carl_johan_billing_markchef_2_1920x1080.jpg

Lyhörd för kundens behov

Motiven för att sälja kan se olika ut, men oavsett om det gäller enstaka villatomter eller större detaljplanerade områden är det viktigt att vara öppen med förutsättningarna.

- Priset har alltid stor betydelse, men minst lika viktigt är att erbjuda kunskap och flexibilitet. Vi börjar alltid med att lyssna på de behov som finns - kanske ska säljaren själv bo granne med huset och är extra mån om hur det ser ut och placeras på tomten.

Full koll på vad som gäller för din tomt

Carl-Johan upplever att det idag finns ett stort intresse och engagemang från markägare, men det är inte alltid lätt att ha koll på alla regler och juridiska förutsättningar för tomten. 

- Mitt främsta råd om du planerar att sälja mark och något vi gärna hjälper till med är att hämta in kunskap om din tomt eller markområde. Det kan handla om att undersöka tidigare försäljningar, prata med grannar eller kontakta kommunen kring detaljplaner och kommunalt vatten. Vår ambition är helt enkelt att förenkla processen för våra kunder. 

Kontakta mig!

"Vi söker tomter i hela Sverige. Med stor erfarenhet och kompetens av markexploatering och i samverkan med våra lokala hussäljare, kan vi bland annat hjälpa dig att föra dialogen med myndigheter och hjälpa till med avtal. Välkommen att höra av dig till mig!"