Vi söker tomter

Vi är ständigt på jakt efter mark och byggklara tomter att skapa nya hem på. Vi söker allt från råmark till redan detaljplanerad eller byggklar mark. Med stor erfarenhet och kompetens av markexploatering är vi en trygg aktör att samarbeta med.

Har du större markområde du vill sälja? 

Vi planerar för fler hållbara bostadsområden runt om i Sverige. Funderar du på att sälja så är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss här

Kontakta mig!

"Vi söker tomter i hela Sverige. Med stor erfarenhet och kompetens av markexploatering och i samverkan med våra lokala hussäljare, kan vi bland annat hjälpa dig att föra dialogen med myndigheter och hjälpa till med avtal. Välkommen att höra av dig till mig!"