Vi bygger i trä - det bästa byggmaterialet

Att bygga hållbart innebär att bygga på ett sätt som tar hänsyn till vår omgivning och våra  utmaningar. Idag står byggbranschen för en stor del av våra gemensamma koldioxidutsläpp och därför har vi ett tydligt mål i vår bostadsproduktion - vi ska sänka vår klimatpåverkan så långt det bara går.

Det gör vi genom att bygga effektivt i fabriker som till stor del drivs av förnybar energi, transportera med fossilfritt bränsle och framför allt genom att välja trä som byggmaterial. Trä är en inhemsk, förnybar råvara som förbrukar mindre energi än andra byggmaterial och bidrar till lägre utsläpp av koldioxid.   

Bild_Hallbartbyggande.jpg

 

Mål att sänka klimatpåverkan

Vi bygger idag hus som uppfyller kraven på certifieringar som Miljöbyggnad Silver och vi deltar i innovationsprojekt för att driva på utvecklingen av ett resurseffektivt byggande med låg klimatpåverkan. Till exempel bygger vi Förskolan Hoppet - startskottet för ett klimatneutralt byggande. 
  

 

Kontakta våra säljare

Varför bygga i trä?

  • Lagrar koldioxid under hela sin livstid
  • Människor trivs att bo i trähus
  • Det enda förnybara byggmaterialet
  • Flexibelt och kostnadseffektivt
  • Vackert och ombonat