Industriellt byggande på frammarsch

Allt fler bostadsutvecklare ser fördelarna med industriellt byggande. Det ger en god kontroll på kvalitet, miljöprestanda, logistik och kostnader i produktionen.

Värö_Produktion_Bostadsutveckling.jpg

Kapar ledtiden och reducerar byggtiden

När vi monterar färdiga hus på byggplatsen går det snabbt och kunderna kan oftast flytta in i husen redan inom tio veckor. Eftersom produktionen sker i fabriker minskar vi antalet transporter till byggplatsen och störningarna för kringboende.

Torr och kontrollerad miljö 

Att bygga trähus i en industriell process gör att vi kan säkra kvalitet, miljöprestanda och effektivitet. Kvaliteten på produkterna blir bättre då materialet inte utsätts för väder och vind. Produktionen är optimerad för att minimera spill.

Bättre förutsättningar inomhus  

Vi kan också erbjuda en bra arbetsmiljö för våra medarbetare och arbeten som passar både kvinnor och män. För att minimera arbetsskador har vi fokus på säkerhet och god ergonomi. Varma, tysta och ljusa lokaler bidrar till en ökad trivsel.  

 

Kontakta våra säljare

10 fördelar med industriell trähusproduktion

  • Kapar ledtiden och reducerar byggtiden avsevärt på byggplats 
  • Löser problemet med brist på byggarbetare i storstäder 
  • Minskar störningar med buller, damm och transporter 
  • Vädersäkert med montage på en dag  
  • Kontroll på kvalitet, logistik, kostnader i produktionen 
  • Energisnål tillverkning med minimalt materialspill 
  • God och säker arbetsmiljö i torr, varm fabrik 
  • Bidrar till fler kvinnor i byggbranschen 
  • Skapar jobb på landsbygd och i mindre orter 
  • Trä sänker klimatavtryck och ger färre transporter