I samarbeten driver vi utveckling

Vi vill förbättra och utveckla bostadsbyggandet. Vi tror på att göra det tillsammans med kunder och partners. I samarbeten och innovationsprojekt skapar vi lösningar som möter dagens behov och som håller för framtiden.

Många av de innovationsprojekt vi deltar i syftar till att öka resurseffektiviteten, sänka energianvändningen och minska klimatpåverkan i byggbranschen. De projekt vi drivit genererar kunskap som är till nytta för både oss själva och branschen.

Ju fler projekt vi är involverade i, desto tydligare är att vi måste knäcka koden tillsammans. Därför samarbetar vi alltid med företag, forskare och myndigheter för att kunskapen ska kunna användas på bred front. Vi är transparenta och vill dela med oss av de insikter som ges.

Ander_Carlsson.png

Anders Carlsson, Teknisk chef

Skicka mejl till Anders