Vi säkrar kvalitet och hållbarhet

I vår verksamhet arbetar vi med branschgemensamma kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi underlättar för kunderna att veta hur våra produkter är framtagna och vilken prestanda de har när det gäller exempelvis kvalitet, miljö och social hållbarhet.

Genom att vi har verksamhet i hela kedjan från skog till färdigt hus kan vi säkra – inte bara leveransförmåga och punktlighet – utan också kvalitet och hållbarhet som är avgörande för våra kunder.

Merparten av verksamheten inom vår husproduktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi kan leverera hus som uppfyller kraven på certifieringar som Miljöbyggnad Silver och arbetar för att kunna Svanen-märka våra byggnader. 

certifieringar_iso9001_iso14001.jpgSe ISO-certifikat 9001. Se ISO-certifikat 14001.

Milobyggnad-silver-logo-3.jpgVad är Miljöbyggnad? Läs mer på Sweden Green Building Council

Följ vårt nyhetsbrev

Här hittar du våra certifieringar

I vår kunskapsbank hittar du certifieringar och andra dokument som kan vara av intresse.