Vi finns nära våra kunder

Våra fyra husfabriker är utspridda från norr till söder, vilket ger en närhet till våra kunder och de bostadsprojekt vi utvecklar tillsammans.

Husfabrikernas strategiska placering ger oss bra möjligheter till en effektiv logistik och att vi kan leverera bostäder till hela landet och till rimliga kostnader. Vi arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck, bland annat drivs fabrikerna till stor del av fossilfri el och merparten av våra egna transporter görs med fossilfritt bränsle i tanken.