Specialmoduler och planelement

Renholmen_Produktion_Bostadsutveckling_1.jpg

Fabriken i Renholmen togs över av oss 2016 och här producerar vi moduler till flerbostadshus. Produktionen i Renholmen lämpar sig väl för specialbeställningar som möter marknadens skiftande behov.   
 

Kontakta oss i Renholmen

Husfabriken i Renholmen

Renholmen_anläggning.jpg

Visste du att...

Under 2020 producerades hotellmodulerna till en av världens högsta träbyggnader i Renholmen. 

Vår produktionsledning