Bostadsproduktion med stora möjligheter

Att producera bostäder industriellt ger en trygghet i att bostäderna är producerade ansvarsfullt i en säker miljö, med låg klimatpåverkan och hög kvalitet.

Med våra effektiva byggsystem; planelement och volymbyggnation kan vi erbjuda olika grader av flexibilitet och prefabricering. Tillsammans väljer vi den teknik som passar ditt projekt bäst, och som ger den mest tids- och kostnadseffektiva lösningen.

Flexibelt och enkelt

Välj ett standardiserat koncept med kort ledtid eller en kundanpassad lösning som gör det möjligt att skapa helt unika bostadshus. Våra trästommar med låg klimatpåverkan färdigställs i egna fabriker innan de monteras på byggplats. Ett ansvarsfullt sätt att bygga hus med korta byggtider och lägre marktryck.

Utveckling sker i samarbeten

Tillsammans med våra kunder arbetar vi ständigt för att utveckla våra byggtekniker med målet att sänka klimatpåverkan, höja komforten och öka kvaliteten.

Kontakta våra säljare

Fokus på industriell bostadsproduktion

Detta är några av fördelarna du kan förvänta dig när du bygger industriellt:   

  • Kort tid från produktion till inflyttning
  • Flexibel och effektiv produktion 
  • Låg klimatpåverkan med trä som bas
  • Avsevärt reducerad byggtid
  • Bättre ergonomi för de som jobbar