Leverans på dina villkor

Du ska uppleva det flexibelt och enkelt att bygga och färdigställa ditt bostadsprojekt med oss. Du som kund väljer det leveranssätt som passar ditt projekt bäst.

När vi tillsammans tittar på möjligheterna kring olika entreprenadlösningar utgår vi från projektets omfattning, byggsystem och förutsättningar på platsen. I vårt erbjudande finns allt från ren materialleverans med färdigt klimatskal till totalentreprenad inklusive grund och finplanering. Varje projekt är unikt - tillsammans med din kontaktperson hittar vi en lösning som fungerar för dig.  

Entreprenadformer_bostadsutveckling_interiör.png

 

Kontakta oss

Detta ingår i vårt erbjudande

  • Materialleverans
  • Materialleverans med montageledare
  • Totalentreprenad ovan grund
  • Totalentreprenad inklusive mark- och grundarbete samt finplanering