Flerbostadshus som maximerar din boarea

Med våra industriellt byggda volymer komponerar vi ihop flerbostadshus och småhus efter dina önskemål. Flexibelt, effektivt och till ett bra pris.

Klossar_Flerbostadshus_Bostadsutveckling.png

Våra lägenheter, som vi gett namnet AdderaPluss, går att komponera ihop till huskroppar som maximerar din byggrätt. Vi tror att vägen till en bättre byggkostnad är standardisering med flexibilitet inom vissa ramar. Detta ger möjlighet till stor variation i sammansättning av lägenheter och skapandet av en fasadgestaltning som passar platsen och omgivningen - till ett bra pris.

Ladda ner produktbroschyr

Bygg ditt hus i fem steg

Tillsammans komponerar vi fram ditt bostadsprojekt i fem steg.    

  • Planera din tomt
  • Välj hustyp
  • Bestäm planlösningar
  • Exteriör utformning
  • Interiöra val

Detta är några av våra exempelhus - vi har många fler

Planera husbygget med AdderaPluss

Med konceptet AdderaPluss följer du en enkel princip när du planerar din husbyggnation.

Steg 1 - planera din tomt.

Vi hjälper dig kartlägga vilka möjligheter som finns, i förhållande till vilka bostäder du vill bygga. Vi lägger stort fokus på områdets gestaltning. 

Planeradintomt_exempelhus_bostadsutveckling.png

 

Steg 2 - välj hustyp

Vilken hustyp vill du bygga? Vi utgår från volymhuskonceptet AdderaPluss - skissen visar vårt punkthus som består av två lamellhus sammanbyggda med invändigt trapphus. Här går det också att välja lamellhus som ger dagsljus från minst två håll.   

Adderapluss_klossar_Lahall.png

Steg 3 - planera din planlösning

Hur många lägenheter? Vilka storlekar? I detta skede avslutar vi planuppbyggnaden genom att kombinera AdderaPluss sju volymer med varandra.   

Planlösningar_Flerbostadshusexempel_bostadsutveckling.png

Steg 4 och 5 - exteriör utformning och interiöra val 

Det kan till exempel röra sig om fasadbeklädnad, takutformning, kök, badrum, ventilation med mera.  

 

Interiörexteriöraval_exempelhus_bostadsutrveckling.png

Hur kan vi hjälpa dig med ditt bostadsprojekt?