Ett trähus kan se ut på många olika sätt

Från skog till färdigt hus - bli inspirerad av ett urval av husmodeller vi tillverkat för kunder över landet. Gemensamt för dessa är att de är byggda med planelement, prefabricerade byggelement i trä.