Färdigkapad stomme ger dig många fördelar

Eftersom kapning och stomkonstruktion redan är klar går resningen mycket snabbare. Arbetsplatsen blir tystare och renare med färre kap och mindre spill. Möjligheten till väggvis packade paket innebär också mindre slit och tunga lyft.

Fardigkapad_stomme_Precut_Derome.jpg

 

Det här får du när du beställer en färdigkapad stomme

När vi tar fram din färdigkapade stomme utgår vi från dina A-ritningar (vi behöver minst A-ritningar på planer, sektioner och fasader). Av oss får du sedan en byggsats/stomsats med färdigkapade reglar som är tydligt uppmärkta. Du får även en måttsatt ritning över varje väggelement där alla reglar finns utritade. Vi kan erbjuda en rad tjänster som gör monteringen ännu enklare. Du kan bl.a. få syllar och hammarband spårade, vilket påskyndar monteringen eftersom du inte behöver mäta lika mycket. I många fall kan du också får varje vägg packad för sig, vilket innebär att du inte behöver bära materialet på arbetsplatsen. Vår kranbil kan lyfta av varje paket på rätt ställe! 

Lägg till byggmaterial för att få en komplett byggsats (FKS plus)

När vi konstruerar din färdigkapade stomme får vi en bra bild av hur din byggnad ser ut. Vi vet hur mycket material som kommer att gå åt. Det gör att vi kan lämna fast pris på mycket av byggmaterialet tidigt i byggprocessen.

Smidigast byggprocess får du om du redan från början ber om att få materialpaket för väggar (från panel till gips), bjälklag (från golvspån till gips) och tak (takpannor till gips) från din lokala säljare. När din färdigkapade stomme/byggsats är beställd kan du i lugn och ro fortsätta att välja fönster, dörrar och kök tillsammans med din säljare. 

Färdigkapad stomme kan vi leverera i hela Sverige, men övrigt byggmaterial är kopplad till våra bygghandelsanläggningar i västra och södra Sverige. Kontakta din lokala säljare för offert! 

Be om offert!

Färdigkapad stomme passar till många typer av byggnader! 

  • Villor 
  • Komplementbyggnader - garage, hallar, stall m.m. 
  • Kommersiella byggnader, förskolor och gruppboenden 

Fördelar med färdigkapad stomme 

  • Elevationsritningar på varje vägg med måttsättning, avväxlingar för fönster mm. 
  • Snabbare resning av stommen, kapning samt stomkonstruktion redan klar. 
  • Tyst och ren arbetsplats, ingen kapning på plats. 
  • Minimalt med kostsamt spillvirke.

Kontakta mig