Effektiva byggsystem med stora möjligheter

Med våra två olika byggsystem (planelement och modulbyggnation) kan vi tillhandahålla olika grader av flexibilitet och prefabricering. Tillsammans med kunden väljer vi den teknik som passar projektet bäst, och som ger den mest tids- och kostnadseffektiva lösningen.

Vi erbjuder standardiserade koncept med ett genomtänkt urval av produkter som är färdigritade och prissatta för en effektiv lösning med kort ledtid, men även kundanpassade lösningar som gör det möjligt att skapa helt unika bostadshus.

Våra trästommar byggs i egen fabrik och monteras på plats. Ett effektivt och ansvarsfullt sätt att producera hus med korta byggtider och lägre vikt.

 

Industriell husproduktion

Våra byggsystem för industriell bostadstillverkning

Planelement = Färdigisolerade väggar som levereras i platta paket och monteras på byggplats.

Modulbyggnation = Kompletta moduler som färdigställs både exteriört och interiört i fabrik, och sedan sätts samman på byggplats.