Flexibla prefablösningar

Prefabricerade byggkomponenter ger en effektiv byggprocess. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och flera olika typer av byggkomponenter.

Byggkomponenter och prefabricerade stommar är vanligt i gruppbyggda småhus och flerbostadshus, men kan med fördel användas inom många fler områden. Med våra byggsystem får du kortare byggtid, och självklart möter vi marknadens krav på energieffektiva bostäder genom att erbjuda lågenergiväggar i flera olika utföranden. Vi hjälper dig genom hela processen, i allt från konstruktionsfrågor till produktion och leverans.

Nära dig

Våra två produktionsanläggningar finns strategiskt placerade med närhet till respektive marknadsområde. Anläggningen i Derome förser kunder i södra och västra Sverige med prefabricerade byggkomponenter medan anläggningen i Mjölby levererar till de östra och mellersta delarna av landet.

Be om offert

Ett brett utbud av byggkomponenter

Fråga oss om:

  • Prefabstommar
  • Bjälklag
  • Miljöhus och förråd
  • Gavelspetsar
  • Lågenergiväggar
  • Komplett stomleverans
    (bjälklag, ytterväggar, tak)

Kontakta oss