Köp takstolar av oss - vår erfarenhet får du på köpet

Derome finns i hela kedjan från skog till färdigt hus, vilket ger oss bra kontroll i flödet från skogsavverkning till färdig konstruktion. Det betyder också en hög leveransförmåga och hög och jämn kvalitet på våra produkter. En av flera anledningar till att vi idag är ledande i Sverige på takstolar.

Lita på oss – vi kan det här

Med all vår erfarenhet finns det väldigt få problem vi inte stött på tidigare. Vi löser helt enkelt det mesta – allt från små till stora och komplicerade taklösningar med en spännvidd på upp till 26 meter. När taklösningen är färdigkonstruerad kan vi även komplettera med material för tätt tak. Ofta genom att samordna leverans av till exempel råspontluckor, takpapp och montering av takstolar. Våra kunniga säljare och konstruktörer är representerade på flera orter i Sverige - från Kalix i norr till Kristianstad i söder.  

Alltid med din helhetslösning i fokus  

Vi vill ta fram den bästa totallösningen med ditt projekts totalekonomi i fokus. Sett till det färdiga taket, ska du ha lagt färre timmar på att montera taket eller fått mindre spill från råspontluckorna. Sådana avvägningar kommer från många års erfarenhet, och det får du på köpet.  

Be om offert!

Fördelar med våra takstolar

  • Helhetslösningar - takstolarna, råspontluckor, övrigt material 
  • Stordriftsfördelar - snabba leveranstider 
  • Stora spännvidder i ett stycke - lägre totalkostnad, stabilare konstruktion 
  • Lång erfarenhet och bred kompetens 
  • Konsulteringshjälp i tidiga skeden 
  • Säker tillgång på råvara från egna sågverk 
  • Erbjuder PEFC-certifierade takstolar

Hantering av virke & takstolar

Prata takstolar & konstruktion med oss