Industriell tillverkning med millimeterprecision

Många års erfarenhet gör oss till en partner med bred kompetens av taklösningar och prefabricerade och industriellt tillverkade byggkomponenter.

Industriell tillverkning av byggkomponenter har många fördelar, inte minst när det handlar om träkonstruktioner. Alla delar i konstruktionen sätts samman inomhus och minskar risken för fuktskador. Våra byggsystem minskar dessutom byggtiden på arbetsplatsen vilket ger en bättre totalekonomi i projektet. 

Kontakta oss

Byggsystem för industriell bostadstillverkning

Prefab = Prefabricerade byggelement i form av väggar, bjälklag & gavelspetsar. Hög flexibilitet i val av uppbyggnad och utförande.

Planelement = färdigt isolerade klimatskal (tänk platta paket) som levereras och monteras på byggplats.

Volymproduktion = Färdiga volymer som färdigställs både exteriört och interiört i fabrik, för att i nästa steg monteras på byggplats.