Skapa ett kostnadseffektivt materialflöde

Vi effektiviserar och ansvarar för projektets materialflöden, du som kund fokuserar på byggnation och lägger resurserna på rätt ställe

Tanken är enkel – via ett tätt samarbete gör varje part det den är bäst på. Erfarenhet från flera referensprojekt visar att vi gemensamt kan öka effektiviteten och sänka totalkostnaden för bygget. Vi snackar; rätt tid, rätt plats, rätt mängd och rätt kvalitet. 
 

  • Arbetsplatslogistik_bygginlyft_derome.jpg

Vår specialkompetens: 

  • Leveransbevakning            
  • Godsmottagning            
  • Inbärning  
  • Konfektionering  
  • Mängdning  
  • Väggtypsminimering            
  • Helhetslösning  
  • Inlyft  
  • Byggmaterial

Kontakta mig