Bygglogistik och lättbyggnad

Att bygga större byggnader på ett smart, tidseffektivt och ekonomiskt sätt är utmanande på många sätt. Använd våra specialister inom lättbyggnad och bygglogistik.

Som vi ser på det hänger allt ihop. Det måste finnas en genomtänkt plan för hur ett bygge ska genomföras. Både vad det gäller materialval, men också för hur materialet ska komma på plats och i vilken ordning. Våra specialister inom lättbyggnad och bygglogistik kan hjälpa dig genom hela resan eller inom valda delar. Vårt mål är att tillsammans skapa en optimal lösning som minskar totalkostnaden och förbättrar arbetsmiljön.

Lattvagg_Knauf_montage_innervagg_Derome.jpg


Förenkla byggprocessen och materialoptimera

Allra helst vill vi vara med från första början. Om vi får bygghandlingar och rambeskrivningar i ett tidigt skede får vi bäst förutsättningar att hjälpa till med materialoptimering. Vi vill gärna få en tydlig bild över de yttre förutsättningar också för att kunna planera inlyft av material.

Det här hjälper vi dig med...

Under projektering:

 • Logistikanalys
 • Mängdning
 • Materialval
 • Leveransplan
 • Förpackningsoptimering
 • Materialberedning

Vid distribution:

 • Anpassade leveranser
 • Tidsbestämda leveranser
 • Leveransbevakning

På arbetsplatsen:

 • Intransport
 • Inlyft

Fördelar:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Frigör arbetskraft
 • Mindre onödig hantering
 • Mindre spill
 • Mindre risk för skadat material
 • Ökad kontroll

Vi hjälper dig från byggstart till färdigt projekt

Skapa ett kostnadseffektivt materialflöde i arbetslogistiken

Vi effektiviserar och ansvarar för projektets materialflöden, du som kund fokuserar på byggnation och lägger resurserna på rätt ställe

Tanken är enkel – via ett tätt samarbete gör varje part det den är bäst på. Erfarenhet från flera referensprojekt visar att vi gemensamt kan öka effektiviteten och sänka totalkostnaden för bygget. Vi snackar; rätt tid, rätt plats, rätt mängd och rätt kvalitet. 

Vår specialkompetens inom arbetsplatslogistik: 

 • Leveransbevakning            
 • Godsmottagning            
 • Inbärning  
 • Konfektionering  
 • Mängdning  
 • Väggtypsminimering            
 • Helhetslösning  
 • Inlyft  
 • Byggmaterial

Kontakta mig

Jag är säljledare för lättbyggnad inom Derome.

Jag kan hjälpa dig att upprätta en genomtänkt plan från materialval till logistiken kring din byggarbetsplats. Tillsammans kan vi skapa en optimal lösning som minskar totalkostnaden och förbättrar arbetsmiljön.