Klimat & värmekontroll

Uppvärmning och uttorkning kan utgöra upp emot hälften av energiförbrukningen under byggnadstiden. Med den kunskapen vet vi att vår kompetens och insats gör skillnad.

Oavsett hur bra och energieffektiva maskinerna är vet vi också att den enskilt effektivaste åtgärden är att ha Tätt hus. Så låt oss börja med att planera uppvärmningen med det som utgångspunkt och Därefter diskuterar vi val av uppvärmningsmetod.

 • Fjärrvärmecentral och hetvattenuppvärmning. Från 200 – 800 KW centraler med värmare upp till 100 KW.
 • Elvärme är inget dåligt alternativ, kan vi använda husets ventilation får vi också mindre arbete med rördragning.
 • Gasoluppvärmning och uttorkning
 • Pelletspannor
 • HVO100 drivna dieselvärmare

Vi har gjort ett val för vi som leverantör och partner har ett ansvar. Vi levererar inga värmare med dieseldrivning utan ersätter detta med HVO100.

Gasoldrivna infravärmare är möjligen den effektivaste metoden vid torkning i samband med gjutning. Varför väljer vi inte detta oftare?

Ta vår hjälp i att välja rätt uppvärmning och uttorkningsmetod. Vi bistår er med

 • Värmedimensionering
 • Effektberäkningar
 • Installationsprojekteringar
 • Leverans och installation
 • Utbildning
 • Underhåll under projektet
 • Klimatregleringar och fjärrstyrning

 

Vi har också avfuktare och ventilationsfläktar för uthyrning

Du kan skydda dig mot damm

Samtliga våra maskiner kan utrustas med rätt utrustning för effektiv dammupptagning. Vi vet att damm i längden är skadligt så kombinera detta med rätt dimensionerade Luftrenare samt Perosnlig skydds - & dammutrustning så kan du iprincip nästan helt eliminera den skadliga inverkan.

 • Dammsugarenheter för handmaskiner
 • Maskiner förbereda för anslutning till Stoftavskiljare
 • Luftrenare i olika dimensioner
 • Friskluftsmask med tillhörande fläkt

Ring och konsultera oss för att ihop skapa de bästa förutsättningarna för en dammfri arbetsplats