Låt din personal beställa arbetskläder

Vi hjälper dig att hålla din personal med rätt arbetskläder, verktyg och skyddsutrustning. Med vår klädshop kan din personal sköta inköpen själva. Självklart har du full kontroll på sortiment och budget.

Rätt utrustning till alla dina anställda

Rätt skyddsutrustning som skyddsskor, arbetskläder, hjälm, hörselkåpor, arbetshandskar och annan skyddsutrustning är en viktig del av att skapa en säker arbetssituation för dina anställda. Med Deromes klädshop behöver du inte välja mellan enkla inköp och kostnadskontroll.

Tillsammans med dig sätter vi upp ett konto för varje anställd som kan logga in och handla det de behöver när de behöver det. För varje konto sätts en årsbudget och du kan även ha ett skräddarsytt sortiment för ditt företag.

Vill du ha profilerade arbetskläder löser vi så att kläderna kommer färdigtryckta utifrån dina önskemål. 

Kladshop hos derome svart jacka

Låt dina anställda ta ansvar för fler inköp

Klädshopen är inte begränsad till personlig skyddsutrustning. Om du vill att din personal ska kunna handla mer av det som behövs i deras vardag går det bra att utöka sortimentet i klädshopen, eller sätta upp separata konton för till exempel verktyg eller förbrukningsvaror.   

Få full kontroll i administrationsverktyget 

Som administratör har du full kontroll över alla inköp i klädshopen. I administratörsverktyget kan du bland annat lägga till eller ta bort användare, godkänna eller neka köp som överskrider budget och justera budget. Här kan du även se statistik över dina användare och total inköpssumma. 

Ansök om klädshopskonto

Dina fördelar

  • Skräddarsytt sortiment
  • Ökad kontroll, mindre eget arbete
  • Administrera dina användare själv 

Frågor om digitala tjänster?