Förenkla logistiken med delleveranser

På en byggarbetsplats finns det ofta ett begränsat utrymme att förvara material. Dessutom är det stor risk för skador på känsligt byggmaterial.

delleverans_pickup_säljandechaufför.jpg

På större byggprojekt passar det ofta bättre att dellevera byggmaterialet. Många gånger kan vi underlätta genom att mellanlagra ditt material och leverera det i en takt som passar dig. Kontakta din säljare för att lägga upp en gemensam plan för ditt projekt.