Förenkla logistiken med delleveranser

På en byggarbetsplats finns det ofta ett begränsat utrymme att förvara material. Dessutom är det stor risk för skador på känsligt byggmaterial.

Packar derome lastbil för delleverans av byggmaterial

På större byggprojekt passar det ofta bättre att dellevera byggmaterialet. Många gånger kan vi underlätta genom att mellanlagra ditt material och leverera det i en takt som passar dig. Kontakta din säljare för att lägga upp en gemensam plan för ditt projekt.