En effektiv byggprocess kräver smart logistik

Med vårt egna åkeri och våra tjänsteerbjudanden inom transport och logistik tar vi ansvar hela vägen fram till din arbetsplats.

Att vi äger ett eget åkeri innebär en trygghet för dig. Vi har fordon som är anpassade för uppgiften och när trycket är som hårdast behöver vi inte prioritera mellan olika uppdrag, våra fordon kör alltid för oss.

Många arbetsmoment kräver erfarenhet av chauffören, inte minst vid lägenhetsinlyft, montering av takstolar och lyft av takpannor. Våra chaufförer har rätt utbildning, och kör ofta i samma region vilket gör att du kommer lära känna många av dem.

Vi kör med fossilfritt bränsle

Att välja fossilfritt bränsle är viktigt för oss. Vi vill ta ansvar för miljön i hela kedjan från skog till färdigt hus.