Utbildning inom fallskydd

En utbildning för dig som jobbar på höga höjder (över två meter).

En riskbedömning kan visa om du behöver utbildning även för andra situationer, till exempel vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt prov. 

Kurstid: 4 timmar teori med praktik 

Fallskydd_man_tak_derome.jpg