Utbildning inom säkra lyft

Denna kurs riktar sig bland annat till dig som kopplar olika laster, arbetar som signalman och dirigerar kranförare.

Arbetar du med transporterar av olika material med hjälp av kran och travers krävs en utbildning inom säkra lyft.

Under utbildningen får du bland annat lära dig mer om allt från lagar och föreskrifter till riskbedömning och val av lyftanordning. 

Kurstid: 4 timmar teori och praktik 

Sakra_lyft_kopparlonnen_montage_derome.jpg