Truckutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom industri, entreprenad eller som terminalarbetare, yrkesförare, lagerarbetare eller byggarbetare.

Du kommer att få lära dig mer om bland annat lagar och föreskrifter, truckkort och körtillstånd, arbetssätt, risker och säkerhetsbestämmelser, godshantering, ergonomi och farligt gods. 

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort. Truckkörkort bas: 8 timmar. 

Truckutbildning_derome.jpg

 

Utbildning för arbete med travers

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman.

Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U med flera. Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer. Kursen tar upp lagar och föreskrifter, kranarnas konstruktion, luftredskap, riskbedömning, lastkoppling, säkert arbete med kran, personlyft, kollisionsrisk, underhåll, kontroll och service. 

Kurstid: 8 timmar 

Travers_husfabrik_vaggelement_derome.jpg