MARKÖR ECO SOLID

MÄRKFÄRG MASTER MARKER ECO SOLID SVART 500ML

Spraymaster

Artikelnummer: 2238451

Leverantörens artikelnr: 65011

Märkspray Master Eco GEN II Solid. Marker Eco gen. II är en etanolbaserad snabbtorkande märkspray för entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Kommer nu med ett nytt egenutvecklat låsbart säkerhetslock där avtryckare enkelt kan låsas för att undvika oavsiktlig sprayning. Drivgasen i denna produkt klassas som förnyelsebar genom massbalansprincipen. Det innebär att motsvarande mängd drivgas i denna produkt har framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.>