Här finns alltid drivkraft

Vi har flera kedjor inom från skog till färdigt hus. Från konstruktion till leverans är en av kedjorna. Gustav arbetar hos oss som konstruktör och tycker att det känns tryggt att arbeta med trä som konstruktionsmaterial, både som starkt och lätt material men även ur hållbarhetssynpunkt.

Varför jobba på Derome?
Jag har valt att arbeta på Derome för att kunna få möjligheten att ta lärdom av en mångårig erfarenhet inom trä som material och av träkonstruktioner i form av bl.a. takstolslösningar. Varför jag valt att stanna kvar sedan 2014 är för att den kunskapen som jag får av detta yrke inom träkonstruktioner oavbrutet ökar. Det finns även en stark drivkraft inom hela företaget, att vi som medarbetare skall vidareutvecklas på flera olika plan. Detta är inte bara är fina ord, utan något som i verkligheten eftersträvas dagligen.

Vad är det bästa med jobbet?
Att ha vetskapen att de konstruktionslösningar som vi varje dag tar fram, och levererar inom hela Sverige, skapar mycket glädje och samhällsnytta, i form av t.ex. skolor, bostäder och lokaler för hälsa och fritidsintressen. Då de flesta projekt är helt unika, kan vi alltid individuellt eller i grupp, ta del av ny lärdom, samt skapa bra variation i vår arbetsvardag. Att få jobba med trä som konstruktionsmaterial, ger en betryggande känsla, då det är ett starkt och lätt material, samt har mycket mindre negativ påverkan på vårt klimat.

Vad är det bästa med Derome?
Derome är en familjeägd träkoncern med mottot ”från skog till färdigt hus”, där den familjära känslan, vänligheten och enkelheten, genomsyrar alla bolag och divisioner, även fast vi är över 2200 anställda. Det finns alltid en stor drivkraft att vi ska vara ett Derome, och gemensamt skapa förutsättningar och arbetssätt för att kunna blicka framåt och nå nya mål.

Gustav Kalbo

Gustav arbetar som konstruktör inom Derome. Han värdesätter lärdomarna han får i projekten, samt att arbeta med trä som är ett hållbart byggmaterial.