Expansion och utveckling pågår hela tiden

Vi har fyra sågverk där vi förädlar virket som vi hämtar från skogarna i vårt direkta närområde. Bengt Johansson arbetar som sågverksoperatör i Derome.

hidvi_20200429_Derome_-200.jpg

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det viktigaste är att det känns lätt att åka till jobbet. Jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater. Förhoppningsvis rullar arbetat på bra och då går tiden fort. Jag arbetar på fingerskarven och vi varierar arbetsuppgifter inom verksamheten. 

Vilka utmaningar ser du i ditt arbete?
Lite svårare fråga. Det är väl i grunden att vi ska producera ett bra material som kunden blir nöjd med. Utmaning att anpassa sig till nya rutiner och ny teknik. Lär man sig det nya digitala och anpassar sig till det, så påverkar det också produktutvecklingen positivt och möjliggör för oss ta vara på råvaran på ett bättre sätt. 

Varför ska man jobba på Derome?
Det viktigaste är helheten. Vinster investeras i alla delar i koncernen, vilket gör det till en trygg och trevlig arbetsplats. Det pågår hela tiden en expansion och utveckling, vilket är kul att följa. I och med att händer saker hela tiden möjliggör det att man även kan utvecklas för egen del. Jag känner att det på Derome finns en väldigt tillåtande och positiv atmosfär, man kan prata med vem som helst, och man känner sig inte besvärad av att prata med högre chefer.

Bengt Johansson

Bengt har varit anställd hos oss i snart 15 år och jobbar som sågverksoperatör. Han tycker att Derome är en trygg och trevlig arbetsplats med en väldigt tillåtande och positiv atmosfär.