Vi har väldigt kul på jobbet

Julia har gått det 3-åriga skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö och har alltid haft ett brinnande intresse för skog och natur. När Julia blev erbjuden en traineeanställning som virkesinköpare på Derome Skog var valet ganska enkelt. Hon hade även fått andra erbjudanden men kände verkligen att Derome trodde på henne.

foretag20180918_deromegruppen_-120.jpg

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det här jobbet handlar mycket om relationer och det passar mig bra, då jag är en väldigt social person. Jag tror den viktigaste egenskapen är att kunna känna av människor och deras behov. Jag har tidigare arbetat inom lantbruket och det är inte helt ovanligt att markägarna även är, eller har varit, lantbruksföretagare. Jag är väldigt glad att få arbeta inom de gröna näringarna igen och jag tror att min bakgrund inom lantbruk och landsbygdsföretagande kan hjälpa mig att vinna skogsägarnas förtroende. I arbetet som virkesinköpare har jag många goda kontakter med olika markägare. Jag har valt att jobba med något man är intresserad av och kan stå för, då brukar det bli bra! Jag har ett stort intresse för skog och de gröna näringarna.

Vilka utmaningar ser du i ditt arbete?
Den största utmaningen är nog att bli mer affärsmässig, lära sig förhandlingsteknik och att komma till avslut.  Jag är övertygad om att framgång avgörs huruvida man är beredd att hela tiden arbeta för att bli bättre på det man gör.

Varför ska man jobba på Derome?
Derome som ett stort företag som ändå har behållit känslan för de enskilda medarbetarna. Det är bra att Derome vill jobba för att få in fler tjejer i branschen men jag är inte anställd för att jag är tjej utan för att jag har de egenskaper och den kompetens som de söker. Det är bra! Jag är här för att jag är bra och tycker det är kul med skog!

Julia Gustavsson

Julia arbetar som virkesinköpare hos oss. Vi har ett brett utbud av tjänster i skogen, från gallring och avverkning till att vi upprättar gröna skogsbruksplaner.