Med affären i centrum

Vi har en bred verksamhet inom Derome, inom affärsstöd arbetar vi för hela kedjan vilket är fantastiskt spännande. I vårt affärsstöd finns ett flertal funktioner som stöttar alla delar av vår verksamhet.

Inom affärstöd finns yrken inom HR, marknad, inköp, IT och ekonomi. Hos vårt affärsstöd är affärsnyttan hög och vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för hela vår verksamhet, självklart med utgångspunkt i våra värderingar och affärsmål.
Vi vill ligga i framkant vad gäller digitalisering. Allt för att skapa intern och extern affärsnytta och för att underlätta administration och arbetssätt. Att arbeta koncernövergripande är omväxlande och kräver både detaljkunskap och förmågan att ha ett helikopterperspektiv. 

Möt några av våra medarbetare

Lediga jobb

Affärsstöd

Inom affärsstöd finns funktioner som HR, marknad, inköp och ekonomi. Vi jobbar för  att hela koncernen ska uppnå våra affärsmålen.