”Jag har alltid tyckt att Derome verkar vara ett spännande företag att arbeta för”

Anna Ryberg Henriksson kom i kontakt med Derome redan i slutet på 00-talet. Ända sen dess har Derome funnits i hennes undermedvetna och hon har tyckt att det verkar vara ett spännande företag att arbeta för.

Anna har alltid styrts av att rikta in sig mot det hon tycker är roligt. Och det har under årens lopp lett henne fram till att jobba med miljöfrågor. Efter studier på Chalmers med inriktning på kemi samt energi och miljö så har hon bland annat har hon jobbat med livscykelanalyser på Chalmers Industriteknik (en avdelning som hette Ekologik) och med byggmaterialgranskning på White arkitekter. Hon har också arbetat med hållbart byggande på IVL Svenska miljöinstitutet och ansvarade under sina sista tre år på IVL för den grupp som jobbar med detta område.
Och hos Miljöförvaltningen i Göteborg ledde hon en enhet som bedriver miljöbalkstillsyn inom hälsoskyddsområdet, där bland annat boendemiljöer är en viktig del.

När hon sen blev kontaktad av Derome för att bolla lite tankar kring en tjänst inom miljö och hållbarhet som skulle tillsättas var hon inte sen att haka på.
 - I första vändan hjälpte jag till att ta fram underlag för en annons. Men efter några turer fram och tillbaks bestämde vi att jag skulle komma ner och träffa VDn för Derome Hus för ett förutsättningslöst samtal. Under mötet blev jag och min nuvarande chef, Anders Carlsson, ombedda att tillsammans ta fram en femårsplan för hållbarhetsarbetet inom husbolagen. Så vi satte oss ner och arbetade med den, och efter det blev jag erbjuden tjänsten som hållbarhetschef för Derome Hus, berättar Anna.

Vad är dina arbetsuppgifter?
 - Min huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att hållbarhetsarbetet är en naturligt integrerad del av vår verksamhet som skapar affärsnytta. Vi behöver arbeta pro-aktivt så att vi inte blir tagna på sängen av krav som vi inte kan leva upp till. Det handlar delvis om att ha en bra omvärldsbevakning och att följa med i vad som händer inom bland annat forskningen kopplat till lösningar som gör att vi bygger mer hållbart och miljömässigt riktigt.
- En viktig del i hållbarhetsarbetet är också att vi ska jobba i enlighet med Agenda2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Sen ska jag givetvis också vara ett internt stöd när det gäller miljö- och hållbarhetskrav kopplat till våra byggprojekt.

Vad innefattar begreppet hållbarhet för dig?
 - För mig landar det i Brundtlandskommissionen – att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi måste se till att våra barn och barnbarn ska ha samma möjligheter till samma livskvalité som vi. Ansvarstagande och långsiktighet helt enkelt – som ju är två av Deromes kärnvärden.

Hållbarhet för mig handlar om att jobba strategiskt och långsiktigt för att vi ska leva upp till krav och förväntningar – både dagens och kommande sådana, och genom det skapa affärsnytta. Dels handlar det om miljöarbete, vi måste hushålla med våra resurser, arbeta för en biologisk mångfald och minska vår påverkan på miljön. Sen måste vi också jobba med social och ekonomisk hållbarhet, som att vi verkar för schyssta arbetsvillkor inte bara hos oss utan också bakåt i värdekedjan genom att ställa krav på våra leverantörer, att vi verkar för jämställdhet och mångfald, vilken typ av fonder vi placerar pengar i och så vidare. Olika hållbarhetsfrågor landar in i olika delar av organisationen och av denna anledning kommer vi framöver ha ett hållbarhetsråd där dessa frågor diskuteras. 

Hur såg du på Derome utifrån ur ett hållbarhetsperspektiv innan du började?
 - Derome gör redan idag många bra saker sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Eftersom vi kontrollerar så många delar av en byggnads värdekedja, så finns det en unik möjlighet att jobba långsiktigt.
- Sen behöver de sista små delarna kopplas på och vi behöver få till en samordning av de olika saker som görs kopplat till hållbarhet inom husproduktionen. Men det hade varit jättetråkigt om allt redan var färdigt när jag kom hit. Nu finns det en fin grund att bygga vidare på.

_MG_3382_redigerad.jpg