"Omväxlande jobb som snickare i en bra arbetsmiljö"

I husfabriken i Anneberg arbetar Claes och kollegorna med att tillverka hus till A-hus kunder i Sverige och utomlands.

Claes Moberg är snickare i A-hus moderna fabrik, där väggar och bjälklag till A-hus och Deromes hus, färdigställs för att sedan monteras ihop på plats ute hos kunden på bygget. Likt en tomtefabrik sätts husen ihop, först i olika moment på olika stationer, sedan i hela sektioner. Claes har jobbat 15 år i tillverkningen:

- Jag jobbar med att göra gavlar, burspråk och kupor. Det är inte som att jobba on-line där man bara gör ett moment i taget utan man gör allt helt färdigt. Det är lite mer varierande och roligt, berättar Claes.

Hög trivselfaktor

Claes började med att jobba extra några månader i taget och till sist blev han anställd. Tidigare hade han arbetat i verkstadsindustrin. Jämfört med när han var ute och snickrade på byggen tycker Claes att det är ganska bekvämt. Han har nära till jobbet och slipper köer: - Jag kan gå hem vid fyra, det kan vara övertid och stressigt här med, men inte samma sak som när man är ute. Särskilt när man börjar bli lite äldre är det skönt att kunna jobba sina åtta timmar och sen gå hem. Det är bra arbetskamrater, man trivs på jobbet, säger Claes.

Hustillverkare i framkant

Claes anser att A-hus är nytänkande och försöker ligga långt framme med husen.
- Det kanske har räddat oss i tider när det är lite nedgång, vi har att göra ändå, säger han.  Ibland är han ute och sett sina hus i verkligheten och det tycker han är nyttigt:
- Man lär sig mycket på det, egentligen borde vi vara ute lite mer.

Claes anser att husen från A-hus håller bra kvalitet och är rejält byggda jämfört med andra. Dagen börjar alltid med kaffe och sedan tittar han på ritningarna innan han kan fortsätta och beställer material.

claes_moberg_snickare_a-hus.jpg