"Vi har väldigt kul på jobbet"

Julia har gått det 3-åriga skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö och har alltid haft ett brinnande intresse för skog och natur. När Julia blev erbjuden en traineeanställning som virkesinköpare på Derome Skog var valet ganska enkelt. Hon hade även fått andra erbjudanden men kände verkligen att Derome trodde på henne.

Vilken egenskap är viktigast i ditt arbete?

Jag tror den viktigaste egenskapen är att kunna känna av människor och deras behov. Det här jobbet handlar mycket om relationer och det passar mig bra, då jag är en väldigt social person. Jag har tidigare arbetat inom lantbruket och det är inte helt ovanligt att markägarna även är, eller har varit, lantbruksföretagare. Jag är väldigt glad att få arbeta inom de gröna näringarna igen och jag tror att min bakgrund inom lantbruk och landsbygdsföretagande kan hjälpa mig att vinna skogsägarnas förtroende. I arbetet som virkesinköpare hoppas hon på många goda kontakter med olika markägare. - Man ska välja att jobba med något man är intresserad av och stå upp för det, då brukar det bli bra! Jag har ett stort intresse för skog och de gröna näringarna.

Hur skulle du beskriva Derome?

Jag skulle beskriva Derome som ett stort företag som ändå har behållit känslan för de enskilda medarbetarna. Det är bra att Derome vill jobba för att få in fler tjejer i branschen men jag är inte anställd för att jag är tjej utan för att jag har de egenskaper och den kompetens som de söker. Det är bra! Jag är här för att jag är bra och tycker det är kul med skog!

Vilka utmaningar ser du i framtiden?

Den största utmaningen är nog att bli mer affärsmässig, lära sig förhandlingsteknik och att komma till avslut. Det ska bli spännande! Jag är övertygad om att framgång avgörs huruvida man är beredd att hela tiden arbeta för att bli bättre på det man gör, säger Julia och avslutar med att hylla sina nya kollegor på Derome: -Vi har väldigt kul på jobbet!

JuliaG_400x260.jpg