"Att jobba med teknisk utveckling är spännande och nödvändigt"

Deromes vision är att vara Sveriges ledande träindustri. För att nå dit arbetas med produkt och processutveckling på flera håll. Anders leder teknikutvecklingen inom hussidan där han och kollegorna bidrar till att utveckla trähusmarknaden.

Anders Carlsson ansvarar för forskning och teknikutvecklingsfrågor för Deromes husverksamheter. Fördelen med att arbeta på Derome tycker Anders delvis är den familjära och goda sammanhållningen.

– Att arbeta med bra människor runt sig betyder mycket för trivseln på arbetsplatsen. Men även motivationen att få möjlighet att växa i sin roll. Vill man så finns möjligheten att få nya utmaningar, tycker Anders som jobbat för Deromegruppens varumärke A-hus i många år innan han började arbeta för alla delar inom husverksamheten.

Just den stora möjligheten att kunna utvecklas inom koncernen för den som önskar och är rätt person, tillsammans med företagets framåtsträvan och satsning på utveckling är några av de saker som Anders gärna framhåller som de mest positiva med Derome som arbetsgivare.

110622_anders_carlsson_derome_hus.jpg