Våra engagemang


logo.png

YH - Byggprojektör CAD/BIM

Utbildningen kommer att tillgodose behovet av 3D-CAD-kompetens inom byggkonstruktion med inriktning mot BIM (Building Information Model) och ”virtuellt byggande”. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta som CAD-konstruktör/projektör eller BIM-samordnare inom bygg- och arkitektbranschen. Förhoppningsvis hos oss på Derome. I utbildningen ingår 24 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Samarbetspartners:

A-Hus (Derome), Sweco, NCC, Arkitektbyrån Design, Skanska, Zynka BIM, Norconsult, Chalmers tekniska högskola.

För mer info om utbildningen se här: http://www.yh.kungsbacka.se/utbildning/Byggprojektor-CADBIM/

campus_liggande_svart_trans.png

YH - Byggingenjör

Många byggföretag har idag, precis som vi, problem med att rekrytera den kompetens vi behöver. I hela landet finns behov av såväl nybyggnation som renoveringar.

Efter examen kan du axla många olika roller med anknytning till byggteknik. Du kan arbeta som byggingenjör, byggtekniker, byggnadskonstruktör, byggnadsmiljötekniker eller trähusprojektör. Du vet hur en byggprocess ska hanteras och kan från grunden driva igenom samtliga faser i ett byggprojekt. Du har kunskap om produktionsmetoder och förmågan att lösa tekniska och ekonomiska problem med anknytning till dessa.

Att göra byggnadsfysiska beräkningar och analyser inom exempelvis fukt och energi är ytterligare en kompetens som utbildningen ger. Du känner till olika byggmaterials egenskaper och har ett hållbarhets- och miljöperspektiv. Du kan ta fram byggkonstruktioner i CAD-miljö och har kunskap om lagar och regelverk samt kan planera och genomföra projekt. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

Samarbetspartners:

Derome, PEAB, Anticimex, Västbygg, Teodoliten, Fabo, Norcounsult, NCC

För mer info om utbildningen se här: https://campus.varberg.se/yrkeshogskola/byggingenjor

SKAL

Under tre års tid har ett arbetssätt för samverkan skola-arbetsliv formats i samarbete med Varbergs lokala näringsliv och de kommunala grundskolorna. Samarbetet kallas SKAL (skola-arbetsliv) och är ett långsiktigt, systematiskt och återkommande arbetssätt för elever, där eleverna möter fler än femtio olika yrken under sina nio år i grundskolan.

SKAL startade 2008. En modern arbetslivsorientering som skulle motsvara den traditionella PRAO:n. SKAL satte siktet in på att bli det arbetssätt som alla grundskolor använde i syfte att samverka skola-arbetsliv och stärka elevers valkompetens för framtida val för studier och yrken.

Det breda perspektivet i studie- och yrkesvägledning är hela skolan ansvar, och SKAL motsvarar samt förverkligar detta i Varbergs kommunala grundskolor. Varje arbetslag i respektive stadie driver och ansvarar för processer och aktiviteter, vilka är återkommande år för år. Lärarna samarbetar med kollegor och företag, central skola- arbetslivsutvecklare samt skolledning. SKAL är förankrat i verksamhetsplan som ett ”hur” i ett av de kommunövergripande målen och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

De tolv SKAL-företagen som ingår i samarbetet har var och ett minst 35 olika yrken inom egna företaget och/eller organisationen. Två av de tolv SKAL-företagen, Region Halland och Varbergs Sparbank, är kommunövergripande och samarbetar med alla skolor, ca 6 800 elever, och tio företag har ett geografiskt skolområde med cirka 1100 elever som partners. De tio ”skolgeografiska” SKAL-företagen är: Bildepån, COOP Forum, Derome, Hajen Lågpris, ICA Kvantum Varberg, Kusthotellet, Ringhals, Södra Cell Värö, Varbergs Bostad och VIVAB.

SKAL-samarbetet är långsiktigt. Från hösten 2017 rullades hela processen ut på skolor och företag, och det är med höga förväntningar skola-arbetsliv möts och ger framtidens medarbetare en positiv start och upplevelse av vad det innebär att ha ett jobb i olika branscher och yrken. SKAL – samverkan skola-arbetsliv är på riktigt, och riktigt viktigt!

Läs mer om SKAL här