Tjejer på Derome

Det är ingen hemlighet att vi tycker att det behövs fler tjejer i vår bransch. Bygg- och industribranschen har länge varit och är fortfarande kraftigt mansdominerad. Det vill vi på Derome vara med och förändra.

Därför har vi satt upp nya mål. Ett av dem är att hälften av alla som arbetar hos oss ska vara kvinnor. Vi tror att det ger ringar på vattnet att lyfta fram goda förebilder i organisationen och att allt fler tjejer ser att det finns alla möjligheter att växa och utvecklas hos Derome.

Derome_tjejtraff_400x250.jpgforetag20180920_deromegruppen-46_400x250.jpg

Hur gör vi det? Under det senaste året har vi startat igång två stora satsningar på Derome. I början av året anordnade vi en tjejträff med fokus på rekryteringen till vår nya husfabrik i Värö, utanför Varberg. Målet med husfabriken är att de anställda ska vara hälften kvinnor hälften män. Här har vi möjlighet att i ett tidigt skede skapa en jämställd arbetsplats för alla med rätt kompetens och drivkraft. 

Under året har vi också startat ett kvinnligt nätverk inom Derome. Vi är idag en organisation med en vid bredd av yrken och stor geografisk spridning. I nätverket vill vi inspireras av varandra, hitta nya arbetssätt till jämställdhet och knyta kontakter med våra kvinnliga kollegor runt om i landet. Målsättningen är att vi träffas några gånger om året på olika platser inom vår verksamhet. 
 

Möt några av våra kvinnliga kollegor: