Deromeandan

Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri, har anor sedan 1946. Skogen bidrar med råvaran som vi genom mångårig kunskap förädlar hela vägen – från skog till färdigt hus. Trä är den gröna tråden  genom hela vår verksamhet och blir till hus, trävaror, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.  

Med en unik värdekedja har Derome en bred grund att stå på, vilket är en trygghet både för kunder, leverantörer och medarbetare. 
Vi är alla, med andra ord del av ett större sammanhang, som sträcker sig utanför hustillverkning och samhällsutveckling – jordnära och med rötterna i skogen. Våra kärnvärden sammanfattar vår företagsidentitet – “så är vi, detta är Derome”. De är vårt rättesnöre och skall hjälpa oss att bibehålla samma identitet oavsett storlek och antal anställda. 

Vår företagskultur – bygger, mycket förenklat, på ägarfamiljens inställning till hur vi bör göra affärer och hur vi bör arbeta för att få göra affärer igen. Enkelhet värderas högt och kommunikationen ska vara rak. Vi investerar mycket för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt och för att kunna ligga i framkant, samtidigt som kulturen genomsyras av sund sparsamhet. Deromeandan beskrivs genom våra kärnvärden Drivkraft, Enkelhet, Ansvarstagande och Långsiktighet.