Självklart tar vi ansvar

Att ta ansvar är ett brett åtagande och det ingår i våra kärnvärden. Vi tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Vi tar ansvar för lokalsamhället, genom till exempel genom att vi anlitar lokala aktörer vid våra byggprojekt. Samtidigt som vi bygger städer i trä, skapar vi arbetstillfällen på landsbygden. 90 procent av våra 2300 medarbetare finns utanför våra storstadsområden och de allra flesta på mindre orter. Vi tar även miljömässigt ansvar, då vi jobbar aktivt för att minska vårt klimatavtryck genom bland annat fossilfritt bränsle och fossilfri energiförsörjning. Vi ser även att vi tar ett ekonomiskt ansvar där vi skapar tillväxt genom långsiktig lönsamhet. Våra investeringar och satsningar är långsiktiga. Genom att medverka vid olika forsknings- och utvecklingsprojekt tar vi ansvar för att vara med och driva utvecklingen. Vi vill utmana rådande normer och hitta lösningar som är bättre, för såväl kunder, som samarbetspartners och medarbetarna.  

Lediga jobb

Ett hållbart samhälle

Vi vill bygga ett hållbart samhälle, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. På olika sätt jobbar vi aktivt med detta inom Derome.