Lärande Bygg - integration på riktigt

Vi på Derome deltar i projektet Lärande Bygg - Integration på riktigt, tillsammans med bland andra Brixly. Projektet ger nyanlända i Sverige möjlighet att varva studier i svenska språket med byggpraktik på arbetsplatser.

Awet2.jpg

Utbildningen i Lärande Bygg pågår under ett år, varav minst 70 procent av tiden på arbetsplats. Sedan 2018 har vi haft fem praktikanter på A-hus i Anneberg och byggvaruanläggningen i Kungsbacka. Efter varje praktikomgång har vi erbjudit en person anställning på Derome. Vi medverkar även i tredje omgången som startar under våren 2020. Med projektet bidrar vi till integration samtidigt som vi ökar attraktionskraften i byggbranschen för att säkra framtida kompetens. 

Lediga jobb

Projektet ger jobb

I projektet har flera praktikanter erbjudits anställning hos oss.