En jämställd arbetsplats

Vi jobbar för att vara ett jämställt företag och vi tror att mångfald bidrar till innovation, kreativitet och lönsamhet. Därför ska Derome vara inkluderande och jämställt.

Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbning och diskriminering. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det fungerar så, varje dag. Vi har fokus på den sociala arbetsmiljön och har arbetat fram en gemensam värdegrund på våra arbetsplatser. 

Som ett led i vårt arbete för att vår arbetsplats ska spegla samhället sattes målet att hälften av medarbetarna i vår nya husfabrik i Värö skulle vara kvinnor. Vi genomförde en rekryteringsträff för kvinnor, vilket var en framgångsrik insats som gav positiv respons. Idag har husfabriken 29 procent kvinnor. Det är mer än snittet i byggbranschen i stort, där andelen kvinnor är nio procent. Inom Derome finns även ett kvinnligt nätverk som ska verka för inspiration och erbjuda en plats att utbyta erfarenheter och träffa förebilder. I allt vårt rekryteringsarbete är vi medvetna om vilka budskap och signaler vi skickar för att öka mångfalden inom Derome.

Lediga jobb

Vi vill bli 50/50

Vårt mål är att ha lika många kvinnor som män i Derome. I vår nya fabrik för industriellt trähusbyggande är vi idag 29 procent. Vi har inte nått vårt mål, men vi har nått väsentligt längre än snittet i branschen som är nio procent.