Deromes kvinnliga nätverk

Byggbranschen är mansdominerad med cirka nio procent kvinnor. Även om vi har något bättre siffror inom Derome, så vi vill ha en bättre balans. Bland annat har vi ett kvinnligt nätverk inom Derome.

DKN, Deromes Kvinnliga Nätverk, är idag en organisation med en vid bredd av yrken och stor geografisk spridning. I nätverket vill vi inspireras av varandra, hitta nya arbetssätt till jämställdhet och knyta kontakter med våra kvinnliga kollegor runt om i landet. Vi träffas flera gånger om året på olika platser inom vår verksamhet. 

"Det är alltid lika givande när vi samlas i vårt kvinnliga nätverk! Några gånger om året bjuder vi in våra kvinnliga medarbetare för workshops, samtal, diskussioner och träffar där vi bollar idéer och pratar om jämställdhet, arbetsmiljö och karriär. Det är härligt att ha så många kvinnliga kollegor i en mansdominerad bransch."

Ska spegla samhället

Vi tycker att moderna arbetsplatser ska spegla samhället. Därför satsar vi på att fler kvinnor ska jobba hos oss. Bland annat genom ett kvinnligt nätverk inom Derome.