Andreas Ljungfalk


Roll:
Konstruktionschef

Väröbacka

Verksamhet:
Derome Husproduktion

Kompetensområde:
Volymhus