Axel Samuelsson


Roll:
Butikschef

Mölndal

Verksamhet:
Derome Bygg & Industri